Gå til hovedinnhold

Publisert 14/02/2022

Åpning av nye landstrømanlegg i Bodø havn

Syv nye landstrømpunkter i indre havn skal sørge for at de fleste skip som anløper Bodø nå kan ligge til kai uten å bruke hjelpemotorer. Dette blir dermed et viktig bidrag for å bringe utslippstallene i havnen ned slik at Bodø kan nå sitt mål om en reduksjon av klimagasser med 70 prosent.

Bodø Havn fikk i 2018 innvilget i underkant av kr. 17,2 millioner fra Enova som støtte for å kunne etablere nye landstrømanlegg. Etter en anleggsperiode som har pågått siden 2020 er nå 6 av totalt 7 nye anlegg klar for å tas i bruk. Det siste anlegget, som er spesiallaget for Hurtigruten og Havilas skip som trafikkerer Kystruteavtalen, skal etter planen stå ferdig våren 2022.

De nye landstrømpunktene er strategisk plassert ved fire av havnas mest trafikkerte kaiavsnitt – på den måten håper havna å imøtekomme behovet til majoriteten av fartøy, opp til og med Kystrutens størrelse, som legger til i Bodø havn. Ved å etablere landstrømanlegg i Bodø havn er man med på en langsiktig utvikling der landstrøm blir et reelt alternativ i flest mulige havner, slik at skip bygges- eller ombygges til å kunne benytte seg av landstrøm. Hensikten er at utslippene skal reduseres ved bruk av landstrøm.

– Overgangen til landstrøm er en stor prosess så en må regne med at det vil ta noen år før brorparten av fartøy er tilrettelagt for landstrøm. Men vi er veldig stolt og fornøyd med at vi nå endelig kan åpne disse nye anleggene, forteller Havnedirektør Kjersti Stormo.

Det nye anlegget ventes å gi en omtrentlig årlig utslippsreduksjon på 2400 tonn CO2. Dette vil bidra positivt til Bodø Havns mål om å redusere utslipp til luft med 30 prosent innen 2030 fra 2019-nivå. Dessuten er det i tråd med vår eiers, Bodø Kommune, mål om en reduksjon i direkte utslipp av klimagasser med 70 prosent.

– I Bodø kommune har vi ambisiøse klimamål, og vi ønsker å legge til rette for at Bodø havn skal være ei attraktiv havn som møter framtidas behov. Landstrømanlegget er av stor betydning for Bodø, og vi tar dermed et stort og viktig steg i arbeidet med å nå klimamålene våre. Jeg vil berømme Bodø Havn og alle som har bidratt for å ha fått på plass dette, det er en viktig milepæl for havna, sier Ordfører Ida Pinnerød

Enova har gått inn med statlig støtte til det nye landstrømanlegget på i underkant av kr. 17,2 millioner. Støtten fra Enova betyr at Bodø Havn kan gjøre som mange andre havner – å tilby strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai – et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport.

– Det er svært gledelig å se at Bodø Havn går foran for å gjøre landstrøm tilgjengelig for de skipene som ønsker å benytte seg av landstrøm. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Siden vi startet med støtte til landstrøm i 2016, har vi til nå støttet 114 landstrømprosjekter med over 800 MNOK. Enova har bidratt til at det etableres landstrømanlegg langs hele kysten fra Kristiansand i sør til Båtsfjord, sier senior markedsrådgiver Harald Helgesen i Enova.

Bodø Kommune har bidratt med midler pålydende kr. 6,7 millioner, som har vært helt avgjørende for å kunne gjennomføre det endelige prosjektet.

– Vi er takknemlige for Enova og Bodø Kommune som har gjort det mulig å realisere prosjektet. Den totale investeringen i disse anleggene er på kr. 40 millioner og det ville ikke vært mulig for Bodø Havn å gjøre en slik investering uten støtte fra Enova og vår eier Bodø kommune. Skipsfarten i Bodø står for over 30% av utslippene til luft, inkludert fartøy som går i Bodø havns farvann uten å legge til kai. Det er derfor naturlig at vi gjør det vi kan for å redusere utslippene når fartøyene er i havn. Teknologien som brukes til landstrøm er fortsatt så dyr at man kunne ikke konkurrert mot fossilt drivstoff uten dekning av en større andel av investeringskostnadene, forteller Stormo

Torghatten Nord vil være en av de største kundene på landstrøm i Bodø. Både hurtigbåtene og fergene ligger påkoblet strøm når de ligger til kai i Bodø.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.