Gå til hovedinnhold

Publisert 09/02/2022

Skal gjøre terminalområdet mer fremtidsrettet

Rett før jul kom gladnyheten om at Enova tildeler 620.000 kroner til prosjektet «Energisystem for en fremtidsrettet logistikk-hub i Bodø Havn». Prosjektet skal skape et mer effektivt og fremtidsrettet havneområde ved å redusere utslipp av klimagasser og etablere lokalproduksjon av ren energi, og utforske teknologier som solceller og sjøvannspumper.

I samarbeid med Bodø kommune, Fjuel Bodø AS, Asplan Viak, Arva, BE Varme og Trondheim kommune går Bodø Havn i gang med et spennende prosjekt som ser på fremtidens energisystemer i havna. Med midler på kr. 620.000 fra Enova skal prosjektet «Energisystem for en fremtidsrettet logistikk-hub i Bodø Havn» igangsettes.

Parallelt med prosjektet er Bodø Havn i gang med et omfattende arbeid med å utvikle havnen til en mer fremtidsrettet logistikk-hub. Dette innebærer blant annet bygging av nye terminaler som legger til rette for effektiv godsflyt og optimalisering av areal og drift på terminalområdet på Rønvikleira. Vår eier, Bodø kommune, har tydelige ambisjoner for Bodø Havn – en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av havneområdet. Således vil samarbeidsprosjektet mellom Bodø kommune, Fjuel Bodø AS og Bodø Havn med flere partnere bli en viktig brikke i å realisere smarte løsninger for havnen og terminal, og slik stake veien for en bærekraftig havn som samtidig bidrar til å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten.

Redusere utslipp av klimagasser

Bodø Havn har i mange år vært et knutepunkt for gods og logistikk – på godt og vondt. Tall fra Miljødirektoratet viser at skipsfarten i Bodø står for over 35% av utslippene til luft, og er likeså en av de verste kildene til luftutslipp i Bodø. Den daglige havnedriften består dessuten av aktiviteter som er energikrevende. Havnen er derfor i en posisjon hvor det er et sort potensiale for å se på alternative løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp og samtidig ta i bruk nullutslippsløsninger.

– Vi har ambisjoner om å videreutvikle vår rolle som knutepunkt for gods og logistikk og da er det naturlig å se etter fremtidens muligheter og løsninger. De positive klima- og energieffektene som dette prosjektet kommer til å bringe med seg er utrolig viktige og vil også bidra til en mer bærekraftig logistikk og transport, i tillegg til at vi vil kunne redusere klimautslipp som normalt er knyttet til dagens havneoperasjoner, sier Markeds- og utviklingssjef Erlend Willumsen

Gjennom prosjektet håper Bodø Havn å finne helhetlige og effektive energiløsninger som lar havnen utnytte ressursene sine best mulig. Slike løsninger vil også være avgjørende for å redusere klimagassutslippene. Ambisjonen er å tilrettelegge Bodø Havn for fremtiden gjennom grønne og bærekraftige løsninger.

Prosjektet «Energisystem for en fremtidsrettet logistikk-hub i Bodø Havn» løper frem til sommeren 2022.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.