Gå til hovedinnhold
Havnearbeider på kaia

Miljø og samfunns­oppdrag

Som offentlig eid havnevirksomhet skal Bodø Havn være fremtidsrettet og representere en standard som tar bærekraftig utvikling på alvor. Ambisjonen er å legge til rette for smarte løsninger og praksis for havn og terminal, og således bidra til å redusere de miljøutfordringene som verden står overfor.

Bodø Havn har som ambisjon å fokusere stadig sterkere på miljøfremmende tiltak og ble Miljøfyrtårnsertifisert i mai 2009 som den andre havnen i Norge. I det daglige jobber Bodø Havn ut fra fire av FNs bærekraftsmål:

 • Mål nr. 9 Innovasjon og infrastruktur med overordnet målsetting om bærekraftige investeringer
 • Mål nr. 11 Bærekraftige byer og samfunn med overordnet målsetting om bærekraftig utvikling
 • Mål nr. 14 Livet i havet med overordnet målsetting om redusert avfall og utslipp i sjø.
 • Mål nr. 17 Samarbeid for å nå målene, som et overordnede fundamentet i alt arbeidet til Bodø Havn

Les mer om vår visjon og strategi

Bodø Havn – en grønn og smart havn

Bodø Havn tar sikte på å bli en grønn havn med lavere klimautslipp og grønn teknologi. Det innebærer en bærekraftig utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å gå på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov. FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og definerer 17 innsatsområder som skal bidra til å stoppe klimaendringene gjennom de tre dimensjonene: økonomi, sosiale forhold og miljø. FNs bærekraftsmål brukes som rammeverk i Bodø Havns planer om å bli en grønn havn, og i tråd med Bodø Kommunes klima og energiplan benytter Bodø Havn seg av Brundtlandkommisjonens velkjente definisjon av bærekraftig utvikling fra 1987; «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Bodø Havns miljøvisjon

En renere Bodø havn

Miljømål

 1. Kutte klimagassutslipp
 2. Miljøvennlig havnedrift
 3. Bodø Havn skal bidra til redusert avfall og utslipp til sjø
 4. Bodø Havn skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land

Delmål og strategier

 • Utadrettet fokus Bodø – sjøveiens veikro
 • Energihub
 • Mer sjøtransport
 • Økt godsvolum over bane og sjø
 • Bidra til å gjøre Bodøregionen attraktiv

Miljøutfordringer

 • Utslipp av klimagasser fra sjøfarten
 • Forurensning i hav
 • Avfall
 • Støy

Miljøplan 2021-2025 Avfallsplan 2021-2024 Rapport Miljøfyrtårn 2020

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.