Gå til hovedinnhold

Organisering

Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnedirektør som leder. Bodø Havns øverste myndighet er Bodø bystyre, og deretter havnestyret.

Bodø Havn er et kommunalt foretak som eies av Bodø kommune. Bodø bystyre er havnens øverste organ. Bodø Havn ledes av Bodø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen med en havnedirektør som leder. Bodø Havn har 14 fast ansatte og foretakets organisasjon består av følgende avdelinger:

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen består av havneoppsynet og vedlikeholdsavdeling. Havneoppsynet har ansvar for maritim drift av havnen i form av løpende håndtering av skipstrafikken, fortøyningstjenester, bruk og utnyttelse av kaiareal, vann og strøm til skip, håndheving av ISPS-reglement og står også for forvaltning etter havne- og farvannsloven. I tillegg ligger all håndtering av fritidsflåten i denne avdelingen. Havneoppsynet fakturerer også farvannsavgift, kaivederlag og for skipsrelaterte tjenester. Bodø Havneoppsyn er tilgjengelig 24 timer i døgnet, ved at det etter ordinær arbeidstid er betjent av innleid eksternt vaktselskap.

Vedlikeholdsavdelingen har ansvar for daglig drift og vedlikehold på havnens arealer, kaier, flytende installasjoner og øvrig infrastruktur og bygg. I tillegg har avdelingen ansvar for iverksettelse av rehabilitering av bygg, nyutbygging av kai, ivaretaking av utstyr og vaktmesterordning. Avdelingen utfører plan, utredning og analysearbeid.

Økonomi- og administrasjon

Økonomi- og administrasjonsavdelingen er stabsfunksjonen i havnen, og har ansvar for økonomi, regnskap, lønn, IKT, personal, organisasjonsutvikling og HMS. Regnskapsføringen og lønnskjøring håndteres av Bodø kommune.

Marked- og utviklingsavdelingen

Under marked og utvikling ligger ansvaret for utviklingsarbeidet i Bodø Havn. Utviklingsarbeid er ofte tverrfaglig og arbeidet organiseres derfor gjerne i prosjekt hvor andre avdelinger og/eller eksterne aktører samarbeider. Markedsarbeidet i Bodø Havn er tett knyttet til både utvikling, eiendom og drift, men ansvaret for koordinering av dette ligger i denne avdelingen. Også ansvaret for markedsføring, kommunikasjon og informasjon ligger her, herunder også ansvaret for oppfølging av media samt å svare på relevante høringer som berører havnen.

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har ansvaret for alle leiekontrakter, utbyggingsprosjekter og prosjektoppfølging. I tillegg har avdelingen overordnet ansvar for offentlige anskaffelser.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.